ZUŠ Svinov
Domů
Informace
Kontakty
Přihláška
PROJEKTY
Hudební nauka
Výtvarka
Fotogalerie
Facebook

KRITÉRA PRO PŘIJETÍ

Organizace výuky v uměleckých předmětech

Výuka probíhá ve dvou formách-individuální a kolektivní. Studium je rozděleno do dvou stupňů, I. stupeň v délce sedmi let a II. stupeň v délce čtyř let. U obou stupňů škola organizuje přípravné studium. Uchazeč může být přijat také do studia pro dospělé (SPD). Toto studium je určeno uchazečům od 18 let a nemá přípravné studium. Žáci ve studiu pro dospělé v hudebním oboru si mohou zvolit jakékoli studijní zaměření základního studia a vybírat z příslušných předmětů. Pro žáky SPD v hudebním oboru, na které se již nevztahuje státní dotace, existuje možnost volby Studijního zaměření Souborová hra speciál pro SPD, ve kterém se účastní pouze skupinové a kolektivní výuky v rámci Studijních zaměření základního studia. Taktéž je možno navštěvovat výtvarný obor v rámci SPD.

Kritéria pro zařazování žáků do stupňů vzdělávání a do ročníků:

1.roč./I.st. základního studia

-zazpívat libovolnou píseň

-zopakovat-vytleskat nebo vyťukat jednoduché rytmické motivy hrané nebo vytleskávané učitelem

-rozlišit hrané tóny – vysoký x nízký

-rozlišit zvuk jednoho tónu a více tónů zahraných současně (akord)

1.roč./II.st. základního studia (bez předchozího ukončení 7.roč./I.st.)

-zopakovat-zazpívat melodické úryvky hrané učitelem

-zopakovat-vytleskat nebo vyťukat jednoduché rytmické motivy hrané nebo vytleskávané učitelem

-prokázat odpovídající motorické a intelektové schopnosti při zvládnutí jednoduchého úkolu, vysvětleném a předvedeném učitelem na zvoleném nástroji

1.roč./SPD-studia pro dospělé (bez předchozího ukončení 4.roč./II.st.)

-zopakovat-zazpívat melodické úryvky hrané učitelem

-zopakovat-vytleskat nebo vyťukat jednoduché rytmické motivy hrané nebo vytleskávané učitelem

-prokázat odpovídající motorické a intelektové schopnosti při zvládnutí jednoduchého úkolu, vysvětleném a předvedeném učitelem na zvoleném nástroji

Hra na klavír trochu jinak

-schopnost zazpívat píseň v různých tóninách

-bezchybně reprodukovat zadané tóny

-rozeznat množství tónů v souzvuku - 2, 3, 4 a zazpívat alespoň krajní tóny

-schopnost zahrát a ztransponovat jednoduchou melodii - bez doprovodu

-schopnost sluchem rozeznat durový, mollový a septimový akord.

-zopakovat jednodušší i složitější rytmy

-schopnost doprovodit na bubínek, tamburínu nebo maracas vhodným způsobem zadanou skladbu

-schopnost dokončit předehranou část melodie

-základní orientace ve složení alespoň durových akordů a jejich obratů do čtyř křížků

-základní technické dovednosti ve hře na klavír: schopnost zahrát jednodušší skladby klasického repertoáru - Knížka skladeb pro A. M. Bachovou, Klasikové, jednodušší klasické sonáty apod.

Výtvarný obor

-uchazeč dosáhl k 1. září příslušného roku minimálního požadovaného věku 5 let

-uchazeč pracuje samostatně (úměrně svému věku) a dokáže se soustředit v delším časovém úseku na práci

-uchazeč prostřednictvím jednoduchého výtvarného úkolu prokáže kreativitu, cit pro barevnost a kompozici.