ZUŠ Svinov
Domů
Informace
Kontakty
Přihláška
PROJEKTY
Hudební nauka
Výtvarka
Fotogalerie
Facebook

O NÁS

Historie a současnost

Základní umělecká škola v Ostravě-Svinově byla otevřena 1. února 1992. V prvním pololetí měla jen obor hudební, vyučovalo se hře na klavír, housle, zobcovou flétnu, kytaru a sólovému zpěvu, v prvním školním roce 1992/93 přibyla výuka hry na varhany, v následujícím byl zaveden obor výtvarný, o rok později byla výuka rozšířena o obor taneční, jehož činnost je však v současnosti pozastavena. Počet žáků vzrostl ze 77 a ustálil se na dnešní kapacitě.

V prvním desetiletí existence se škola výrazně profilovala zaměřením na sborový zpěv. Působil zde Dětský pěvecký sbor Svinov později přejmenovaný na Cantabo Svinov cz. Ten uskutečnil mnoho zahraničních koncertních zájezdů, z toho tři do Švýcarska, kde měl spřátelený kolektiv – Harfový ansámbl města Lucernu, s kterým koncertoval nejen ve Švýcarsku, ale také na pódiích v našem kraji. Zároveň vznikaly první úspěšné dechové soubory, country soubor, soubor taneční hudby, soubory kytarové apod., z nichž jeden na zahraničních akcích sboru participoval.

Druhé desetiletí je ve znamení rozvoje instrumentálních oborů, sólového zpěvu a hudebních souborů. Na škole dlouhodobě pracují flétnové soubory, které sdružují starší a mladší žáky. V houslové a kytarové třídě se podle momentální skladby žáků průběžně formují různá menší komorní uskupení. Pokračuje také činnost pěveckého sboru.

Dlouhodobé projekty, regionální a mezinárodní spolupráce

Počínaje rokem 2009 škola vydává jako občasník samostatné noviny Šušky svinovské zušky.

Škola navázala spolupráci se ZUŠ Svetozára Stračinu s níž pořádá výměnné koncerty. Obě školy také spolupracují se ZUŠ Zoltána Kodályho v maďarském Törökszentmiklós a pravidelně se účastní tamních festivalů a soutěží.

Škola také pravidelně spolupracuje s obcí a to na poli kulturních obecních aktivit pro občany: Rozsvěcování vánočního stromu, předvánoční koncert, svinovská pouť apod.

Vybavení školy a její podmínky

Škola pracuje v budově ZŠ a MŠ v Ostravě-Svinově, Bílovecká 1. Má další dvě místa poskytovaného vzdělávání: ZŠ a MŠ Ostrava-Svinov, ul. Rošického 1082 a MŠ Ostrava-Plesná, Dobroslavická 42. Škola je standardně vybavena, včetně klimatizovaného koncertního sálu s elektrickými varhanami a koncertním křídlem. Třídy jsou opatřeny novým nábytkem a audiotechnikou. Nástrojová, notová a metodická vybavenost je na dobré úrovni.

Specifikem naší školy je usnadnění denního rozvrhu rodičům; naše správní zaměstnankyně vodí děti ze školní družiny na odpolední kolektivní předměty. Škola má jedno z nejnižších školných v okrese. Má vlastní sbírku hudebních nástrojů; některé žákům zapůjčuje.