ZUŠ Svinov
Domů
Informace
Kontakty
Přihláška
PROJEKTY
Hudební nauka
Výtvarka
Fotogalerie
Facebook

VÝTVARNÝ OBOR

Výtvarný obor ZUŠ Dobroslava Lidmily nabízí žákům všestrannou výtvarnou činnost, při které se děti setkávají s různorodými technikami a materiály a zajímavými výtvarnými postupy (kresba, malba, grafika, netradiční materiály, výtvarné hry, teorie, návštěvy výstav atd.)
Značná část vyučovacích hodin (až 30 procent celkové hodinové dotace) je věnována keramice a keramickým postupům.

Děti pracují ve skupinách podobného věkového složení na úkolech, rozvíjejících jejich fantazii, všeobecný přehled, trpělivost, zručnost a především samostatnost. Náplní výuky jsou samostatné úkoly nebo výtvarné řady na sebe navazujících úkolů, které se zabývají tématy z různých oblastí lidského života, historie, přírody či aktuálními událostmi.

Do výtvarného oboru přijímáme děti, kteří k 1. září příslušného roku dovrší 5 let.

Výuka probíhá formou tříhodinnového bloku jedenkrát týdně.

Nové žáky do výtvarného oboru přijímáme za základě talentových zkoušek, které probíhají každoročně v květnu.